Murid Malas Menulis, Guru Masuk Bui

Oleh: Indonesiana